Guidelines

Sekce patofyziologie dýchání:

Sekce pneumoonkologická:

Sekce bronchologická:

Sekce pneumologické cytodiagnostiky:

Sekce pro transplantace plic:

Výbor ČPFS:

 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupím-li na stránky
        určené převážně pro odborníky.