Podmínky a výhody vstupu do ČPFS ČLS JEP

Členem České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) se může stát každý lékař nebo pracovník ve zdravotnictví pracující na území České republiky, který má zájem o plicní nemoci a je zároveň členem České lékařské společnosti (ČLS JEP). Pokud zájemce pracuje mimo Českou republiku, je možno zvážit členství na základě posouzení žádosti Výborem ČPFS. Členství v ČPFS znamená možnost přímého kontaktu s odbornými akcemi této společnosti, možnost diskuse s ostatními členy a odběr časopisu Studia pneumologica.
Platební podmínky jsou následující:

kategorie

 

Výše ročního příspěvku Kč

nad 60 (ženy) a 62 let (muži) 
důchodci

lékaři

350

ostatní

350

a ostatní

250

 

lékaři

500

 36 - 60 (62) let

ostatní

500

 

a ostatní

250

 

lékaři

500

 31 - 35 let

ostatní

500

 

a ostatní

250

 

lékaři

350

do 30 let

ostatní

350

 

a ostatní

250

 

V členském příspěvku ČPFS je zahrnuta částka 210,50 za odběr časopisu Studia Pneumologica SŠ (dostává každý člen automaticky poštou). Pokud žadatel doposud nebyl členem ČLS JEP, platí ještě poplatek za členství v ČLS JEP, který činí 300 Kč. Pokud je žadatel již členem jiné složky ČLS JEP, tento poplatek neplatí.

Přihláška je ke stažení zde ve formátu .pdf

Po vyplnění přihlášku vytiskněte, podepište a zašlete ke schválení výborem ČPFS na adresu:
Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., ČPFS
Pneumologická klinika FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Přejít na: