Komentář ke článku Nebezpečnou Wegenerovu granumatulózu je nutné objevit včas - hrozí selhání ledvin

18. 11. 2013

Vítězslav Kolek, Vašáková Martina, Lošťáková Vladimíra

V článku o možnostech vyšetřování a léčby Wegenerovy granulomatózy (WG) – nekrotizující vaskulitidy  v nefrologických centrech se apeluje na pneumology, aby na tuto nemoc pomýšleli,  vyšetřovali ANCA protilátky a odesílali nemocné do nefrologického centra ve  VFN. Toto centrum získalo první zkušenosti s novým lékem gusperimus (Spanidin), který může  být účinný u WG s relabujícím postižením ledvin při nemožnosti podat cyklofosfamid.  Z pneumologického hlediska můžeme konstatovat, že na pneumologických pracovištích se léčí desítky nemocných s WG a postižením respiračního ústrojí. Většinou jde o nemocné, kteří  byli diagnostikováni na podkladě respiračních potíží, rentgenových nálezů a biopsií plic nebo  horních dýchacích cest. Histologický nález  granulomu a vaskulitidy spolu s vyšetřením ANCA protilátek diagnózu potvrzuje. Souhlasíme s tím, že u všech nevysvětlených rentgenových nálezů je třeba na možnost WG myslet a vyšetření autoprotilátek provádět. Je pravidlem, že se při postižení ledvin pneumologové obracejí na nefrologická centra a předpokládáme i protisměrnou spolupráci odborníků jiných oborů při postižení plic. Nemocní jsou ohrožení krvácením do plic, respirační insuficiencí, sekundární infekcí a dalšími komplikacemi, které umí pneumologové zvládat. U řady nemocných tyto potíže dominují, a to zvláště u limitovaných forem nemoci. Možnost pomoci nefrologů  při renálním postižení vítáme.

 

 

Přejít na: