Buněčná léčba plicního onemocnění: O krok dále

16. 09. 2013

Jeffrey E. Gotts, MD, PhD; Michael A. Matthay, MD, FCCP. Chest. 2013;143(6):1525-1527. doi:10.1378/chest.12-2993

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je třetí nejčastější příčinou úmrtí ve Spojených Státech.1 Kvůli své chroničnosti a morbiditě (úmrtnosti) znamená obrovskou zátěž veřejného zdravotnictví na celém světě, a proto je nutné zlepšení její léčby.

Tento editorial se vztahuje k článku Placebem kontrolovaná randomizovaná studie mezenchymálních kmenových buněk u CHOPN.

Plné znění editorialu naleznete po přihlášení zde.

Přejít na: