Rakovina plic: jde o počet uzlin nebo jejich umístění? To zůstává otázkou.

11. 09. 2013

Frank C. Detterbeck , MD, FCCP: Chest. 2013;143(6):1527-1529. doi:10.1378/chest.13-0275.

Článek Sajiho a spol. 1  publikovaný v časopise CHEST je dobře zpracovanou analýzou postižení lymfatických uzlin v závislosti na jejich počtu vs. umístění u pacientů podstupujících plicní resekci pro rakovinu plic.

Editorial se vztahuje ke článku Návrh využití kombinace celkového počtu a anatomického umístění postižených lymfatických uzlin k nodální klasifikaci u nemalobuněčného karcinomu: Nová klasifikace lymfatických uzlin.

Plné znění editorialu naleznete po přihlášení zde.

Přejít na: