Návrh využití kombinace celkového počtu a anatomického umístění postižených lymfatických uzlin k nodální klasifikaci u nemalobuněčného karcinomu:

11. 09. 2013

Nová klasifikace lymfatických uzlin

Saji H, Tsuboi M, Shimada Y, et al. A proposal for combination of total number and anatomical location of involved lymph nodes for nodal classification in non-small cell lung cancer. Chest. 2013;143(6): 1618-1625.

 

Abstrakt  

Úvod:  V minulosti byly publikovány výsledky práce o prognostickém dopadu počtu poškozených lymfatických uzlin (LNs) na přežití u nemalobuněčného bronchogenního karcinomu (NSCLC). Nicméně, stále není jasné, zda je lepším prognostickým faktorem celkový počet nebo anatomické umístění postižených uzlin.

Metody:  Do studie bylo zahrnuto celkem 689 pacientů s NSCLC, kteří podstoupili celkovou resekci, která zahrnovala odstranění ≥ 10 uzlin uzlin v oblasti hilu a medistina s kurativním záměrem. Spojitost mezi celkovým počtem postižených uzlin (nN) a přežitím byla hodnocena srovnáním s anatomickým umístěním postižených uzlin  (patologické hodnocení uzlin [pN]), současným standardem nodální klasifikace.

Výsledky:  Pacienty jsme rozdělili do 5 skupin podle kombinace pN a nN následovně: pN0-nN0, pN1-nN1-3, pN1-nN4−, pN2-nN1-3, a pN2-nN4. Ačkoli nebyl žádný statisticky významný rozdíl mezi skupinami pN1-nN4− a pN2-nN1-3, skupina pN2-nN1-3 měla lepší prognózu než pN1-nN4−. Při multivariátní analýze byla kategorie nN nezávislým prognostickým faktorem pro celkové přežití a doby bez recidivy onemocnění (versus nN4−; hazard ratio pro skupiny nN0 a nN1-3 pro celkové přežití byl 0,223 a 0,369, p < 0,0001 u všech), podobně jako u kategorie pN. Navrhujeme novou klasifikaci stadií na základě kombinace kategorií pN a nN: konkrétně, N0 bude pN0-nN0, kategorie N1 bude pN1-nN1-3, kategorie N2a bude pN2-nN1-3 + pN1-nN4−, a kategorie N2b bude pN2-nN4. Každá z křivek přežití byla proporční a lokalizována mezi ostatními křivkami.

Závěr:  Kombinovaná klasifikace stadií na základě anatomické lokace pN a počtu uzlin nN je přesnějším prognostickým ukazatelem u pacientů s NSCLC, obzvláště u prognosticky heterogenních stavů pN1 a pN2. Výsledky bude zapotřebí validovat ve velkých mezinárodních studiích s větším počtem pacientů.

Editorial k tomuto článku s názvem Rakovina plic: jde o počet uzlin nebo jejich umístění? To zůstává otázkou naleznete zde.

Plné znění článku naleznete po přihlášení zde.

 

Přejít na: