4 / 2016

Celé číslo ke stažení zde ve formátu .pdf

 

Úvodník - Quo vadis, česká astmatologie?
V. Kašák

Souhrn není k dispozici

Súčasné postavenie inhalačných kortikoidov v manažmente CHOCHP a návrh algoritmu pre eskaláciu/deeskaláciu farmakoterapie inhalačnými kortikoidmi na základe klinickej kontroly ochorenia
Š. Laššán, M. Laššánová, M. Hájková, P. Krištúfek

Souhrn

Chemokinové receptory a perspektivy jejich terapeutického využití u idiopatické plicní fibrózy
R. Fillerová, T. Dýšková, M. Žurková, V. Kolek, E. Kriegová

Souhrn

Výskyt, význam a možnosti prevence akutních exacerbací CHOPN
M. Marel, O. Sobotík, L. Fila

Souhrn

Lipoidní pneumonie – kazuistika
Frisová V., Marel M., Petřík F.

Souhrn

Přejít na: