2 / 2016

Úvodník - Novinky u pneumonií: viry, kortikosteroidy a další
L. Fila

Souhrn není k dispozici

Zaujímavý nález na natívnej snímke hrudníka – kazuistika
E. Rošková, I. Solovič, Ľ. Špak

Souhrn

Tumorlety vs. plicní metastázy u pacientky s anamnézou maligního melanomu
M. Svatoň, M. Pešek

Souhrn

Využití metody vícedechového vyplavování inertního plynu z plic ve funkční plicní diagnostice u dětí
V. Koucký. P. Pohunek

Souhrn

Podíl bezdomovců na incidenci tuberkulózy v Praze
M. Kubín, M. Malý, Z. Jágrová

Souhrn

Které léky schvaluje a doporučuje Světová zdravotnická organizace k léčbě tuberkulózy (TB) nebo latentní tuberkulózní infekce (LTBI) 
L. Trnka†

Souhrn není k dispozici

Diagnostika a léčba latentní tuberkulózní infekce (LTBI) se stávají základními metodami v kontrole tuberkulózy (TB) v zemích s nízkou TB incidencí
L. Trnka†

Souhrn není k dispozici

Přejít na: