6 / 2015

Úvodník – Intersticiální plicní procesy, již nikdy více stojaté vody
M. Vašáková

Souhrn není k dispozici

Intersticiální plicní procesy a bronchogenní karcinom
M. Šterclová, M. Vašáková

Souhrn

Význam plicní rehabilitace u nemocných s idiopatickou plicní fibrózou
M. Žurková, K. Neumannová, V. Loštáková, T. Tichý, E. Kriegová, V. Kolek

Souhrn

Idiopatická plicní fibróza a výživa
R. Bittengová

Souhrn

Klasifikace idiopatických intersticiálních pneumonií doznala nových změn
M. Doubková, J. Skřičková

Souhrn

Dlouhodobé výsledky adjuvantní chemoterapie po radikální operaci nemalobuněčného karcinomu plic. Zkušenosti z praxe jednoho centra
V. Kolek, I. Grygárková, J. Kultan, P. Jakubec, M. Szkorupa, J. Klein, Č. Neoral, J. Škarda, T. Tichý, Z. Kolář

Souhrn

Biodegradabilní stenty v léčbě dospělých pacientů se zúžením trachey
L. Stehlík, Š. Lefnerová, V. Hytych, P. Horažďovský, V. Kolek, J. Kultan, M. Marel, F. Petřík, M. Trefný, M. Vašáková

Souhrn

Přejít na: