5 / 2015

Úvodník - Nové možnosti pre bioptizáciu pľúcných lézií
I. Kocan, I. Majer

Souhrn není k dispozici

Rizikové faktory rezistentních forem tuberkulózy
V. Bártů

Souhrn

Analýza nákladové efektivity fixní kombinace indakaterolu a glykopyrronia v porovnání s volnou kombinací tiotropia a formoterolu u pacientů s CHOPN v kategorii B
J. Skoupá, T. Valena, T. Moravec, J. Klimeš

Souhrn

Impuzní oscilometrie
S. Kacrová, L. Řihák

Souhrn

Hemoptýza při vzácném zánětlivém onemocnění plic
M. Štefániková, A. Hrazdirová, I. Hanke, T. Gajdošová, J. Skřičková et al.

Souhrn

Nové trendy v léčbě syndromu obstrukční spánkové apnoe
M. Sova, E. Sovová, M. Hobzová et al.

Souhrn

Bezdomovci a kouření
E. Králíková

Souhrn

Zamyšlení nad používáním polské vakcíny BCG 10 na našem území
V. Kolek

Souhrn není k dispozici

Dopis redakci – P. Jakubec, reakce na článek „Doporučený postup periprocedurální antikoagulační a protidestičkové léčby u plánovaného bronchoskopického vyšetření“ 

Souhrn není k dispozici

Přejít na: