4 / 2015

Úvodník – Venujme pozornost astme vo vyššom veku
R. Tkáčová

Souhrn není k dispozici

Fixní kombinace aclidinium bromid/formoterol fumarát – vhodná duální bronchodilatační léčba CHOPN
N. Pauk

Souhrn

Méně častá příčina recidivujícího pleurálního výpotku ve vyšším věku – kazuistika
A. Dudoňová, M. Benej, J. Skřičková, M. Tomíšková, I. Čapov

Souhrn

Úskalí difenciální diagnostiky bolestí na hrudníku
M. Šatánková, A. Hrazdirová, M. Majerník, J. Skřičková

Souhrn

Tracheoezofageální píštěl
M. Červená, M. Marel, J. Kotrbová, M. Trefný, D. Rakita, R. Keil, L. Douda

Souhrn

Úloha surfaktantu v patogenéze chorôb dýchacích ciest
B. Uhliarová, A. Čalkovská

Souhrn

Endobronchiální léčba karcinoidu.  Názory a vlastní zkušenosti
V. Kolek, M. Sova, O. Fischer, P. Jakubec, J. Zatloukal, S. Losse, A. Václavík

Souhrn

Choroby dýchacích ciest – klinické aspekty. Bronchoskopia, rádiodiagnostika, hrudníková chirurgia, patológia
Ivan Majer a kolektiv

Souhrn není k dispozici

Zprávy:

Reakce na článek „Doporučený postup periprocedurální antikoagulační a protidestičkové léčby u plánovaného bronchoskopického vyšetření“, uveřejněný v časopise Studia pneumologica et phtiseologica 2015; 75(3):95-100
J. Šimovič, J. Votruba

Souhrn není k dispozici

Choroby dýchacích ciest – klinické aspekty. Bronchoskopia, rádiodiagnostika, hrudníková chirurgia, patológia (monografie)
J. Šimovič, J. Votruba

Souhrn není k dispozici

Přejít na: