3 / 2015

Úvodník – Meniaca sa tvár pokročilého karcinomu pľúc
P. Beržinec

Souhrn není k dispozici

Ukončenie liečby bevacizumabom pri neprogredujúcom nemalobunkovom karcinóme pľúc
P. Beržinec, H. Kuzmová, G. Chowaniecová, L. Doláková, M. Krošlák, Z. Čavarová

Souhrn

Personalizace onkologické léčby pacientů s pokročilým stadiem NSCLC
O. Fiala, M. Pešek, M. Teřl, J. Fínek, M. Minárik, O. Topolčan

Souhrn

Doporučený postup periprocedurální antikoagulační a protidestičkové léčby u plánovaného bronchoskopického vyšetření
P. Jakubec, V. Kolek, D. Rakita, O. Sobotík 

Souhrn není k dispozici

Solitární plicní ložiska na CT vyšetření u rizikové populace. Návrh Doporučeného postupu managementu plicních ložisek u rizikové populace
M. Marel, E. Kočová, V. Koblížek, J. Skřičková, M. Pešek, K. Hejduk

Souhrn

Naše zkušenosti s léčbou pirfenidonem u pacienta s idiopatickou plicní fibrózou, kazuistikou
V. Lošťáková, V. Kolek, M. Žurková, T. Tichý, F. Čtvrtlík, E. Kriegová

Souhrn

Brněnské onkologické dny 2014 – karcinom plic, aktuality
V. Bednářová

Souhrn není k dispozici

Přejít na: