2 / 2015

Úvodník - Dočkáme se eliminace tuberkulózy?
J. Wallenfels

Souhrn není k dispozici

Rozdíly v průběhu tuberkulózy u českých nemocných a cizinců 
A. Hrazdirová, S. Potrepčiaková, J. Skřičková, J. Jarkovský

Souhrn

Vyšetření nemocných před léčbou biologickými preparáty s vyšším rizikem vzniku tuberkulózy (Doporučený postup ČPFS)   
J. Homolka et al.

Souhrn není k dispozici

Doporučený postup diagnostiky a léčby tuberkulózy a latentní tuberkulózní infekce u pacientů před a po transplantaci solidních orgánů či hematopoetických kmenových buněk
M. Vašáková.  

Souhrn

„Step down“ v léčbě nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí   
M. Marel

Souhrn

Zprávy:

Čím se vyznačuje a jaký vzkaz současnosti nabízí dlouholeté úsilí potlačit tuberkulózu u nás? Údobí předchemoterapeutické (Několik postřehů dlouholetého účastníka)
L. Trnka

Souhrn není k dispozici

Doporučení Světové zdravotnické organizace (SZO) pro země s nízkou incidencí TB ( ČR a SR) k eliminaci tuberkulózy (TB)  jako problému veřejného zdravotnictví. Finální (závěrečná) strategie SZO kontroly a dohledu nad TB  2015 – 2035

Souhrn není k dispozici

Tuberkulóza v Evropě v roce 2012
M. Kubín

Souhrn není k dispozici

Přejít na: