4 / 2014

Úvodník - Astma a CHOPN – ach ty fenotypy... 
M. Teřl

Souhrn není k dispozici

Syndrom přesahu astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci – ACOS
V. Kašák

Souhrn

Bronchoskopie v rámci diferenciální diagnostiky obtížně léčitelného astmatu   
D. Kindlová, B. Jakubíčková, J. Skřičková, P. Turčáni, A. Hrazdírová, M. Tomíšková, I. Binková, Y. Staňková, M. Moulis, B. Novotná

Souhrn

Amyloidóza jako příčina syndromu obstrukční spánkové apnoe
M. Žurková, M. Sova, M. Hobzová, T. Tichý, T. Pika  

Souhrn

Intervenční bronchologie v dětském lékařství 
F. Kopřiva, V. Kolek, R. Zittová

Souhrn

Zpráva o výsledcích vyšetření pepsinu v sekretech horních dýchacích cest nemocných s chronickými chorobami průdušek a plic 
M. Pešek, L. Fremundová, R. Bittenglová, T. Turková-Sedláčková, P. W. Dettmar

Souhrn

 

Zpráva:

V. Sklenář: Časopisy a bulletiny odborných společností oboru pneumologie a ftizeologie v letech 1920 až 2009

Přejít na: