3 / 2014

Úvodník - Karcinom plic – současné trendy v diagnostice a terapii 
V. Kolek

Souhrn není k dispozici

Prognostický význam ERCC1, RRM1 a BRCA1 u chirurgicky léčených pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem 
M. Svatoň, M. Pešek, G. Krákorová, V. Kulda, J. Šafránek, M. Pešta

Souhrn

Myofibroblastický tumor bronchu – cíl pro endobronchiální léčbu   
E. Voláková, V. Kolek, P. Flodr, J. Pšikalová

Souhrn

Kryptogénna organizujúca pneumónia – prognostické ukazovatele
R. Slivka, P. Janík, R. Holečko  

Souhrn

Modely využívané k výzkumu patogeneze a léčby idiopatické plicní fibrózy 
M. Šterclová, M. Vašáková

Souhrn

 

Zprávy:

E. Králíková: Závislost na tabáku na světovém kongresu hrudní medicíny

V. Sklenář, J. Homolka, Z. Hlobil: Historie odborných spolků a společností oboru pneumologie a ftizeologie v letech 1899 až 2008

J. Homolka: „Minimum z plicní chirurgie krok za krokem“ (V. Hytych et al., Maxdorf – Jessenius, Praha 2013)

V. Kolek: Informace o ceně Karla Stýbla

Přejít na: