5 / 2013

Intervenčná bronchologia – stále sa rozvíjajúcí odbor
I. Majer

Souhrn není k dispozici  

Transplantace plic u lymfangioleiomyomatozy v Česke republice
L. Valentová Bartaková, L. Fila, J. Šimonek, J. Burkert, R. Lischke

Souhrn 

Karcinoid plic s produkci ACTH
J. Kulísková, O. Fischer, T. Tichý, J. Škarda, V. Kolek

Souhrn 

Plicní alveolární protenóza: Laváž celých plic s podporou mimotělní membránové oxygenace
F. Petřík, A. Grandcourtová, M. Krečmerová, T. Vymazal, F. Mošna, V. Bicek, M. Lekeš, M. Marel

Souhrn

Familiární idiopatická intersticiální pneumonie – případ jedné rodiny
M. Doubková, I. Binková, J. Skřičková

Souhrn

Plicní histiocytóza z Langerhansových buněk. Sekce intersticiálních plicních procesů České pneumologické a ftiseologické společnosti
P. Lisá, M. Vašáková

Souhrn

Chemoprofylaxe u nemocných po orgánových transplantacích
J. Homolka

Souhrn

Efekt rehabilitační léčby na změnu zdravotního stavu a kvality života u pacientů s plicní formou sarkoidózy
J. Zatloukal, K. Neumannová

 Souhrn

MUDr. Jiří Pavlík (13. 2. 1931–11. 9. 2013)

Zpráva

 

 

 

Přejít na: