1 / 2013

Úvodník: Co nového nám přinese do oblasti CHOPN rok 2013 – situace v ČR,
Aktualizace Doporučeného postupu stabilní fáze onemocnění a Databáze těžkého CHOPN
V. Koblížek

Souhrn není k dispozici

Kombinovaná klasifikace  CHOPN podle GOLD 2011 – výsledky průzkumu v terénním pneumologickém oddělení
V. Kašák, E. Kašáková, E. Kundrátová, V. Poupětová, M. Redlichová, A. Žižková

Souhrn

Nové anticholinergikum glykopyronium (Seebri) v léčbě chronické
obstrukční plicní nemoci
M. Marel

Souhrn

Osobitosti ventilácie pacientov s CHOCHP – naše skúsenosti
P. Michalka, L. Čagová, K. Chomová, M. Hájková, Z. Vlček

Souhrn

Kombinace neinvazivní ventilační podpory a rehabilitační  léčby u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí
K. Neumannová, J. Zatloukal, P. Jakubec, L. Trličík, J. Nápravník

Souhrn

Hodnocení účinnosti a tolerance moxifloxacinu v léčbě středně těžké a těžké komunitní pneumonie
L. Fajkošová, V. Kolek, O. Fischer

Souhrn

Koncepce oboru pneumologie a ftizeologie (PNE)
V. Kolek, M. Marel, F. Salajka, S. Kos, J. Skřičková, T. Drasnar, J. Homolka, V. Koblížek, M. Pešek, J. Roubec, M. Teřl, M. Vašáková, členové výboru ČPFS

Souhrn není k dispozici

První zkušenosti s BCG proočkovaností u novorozenců z rizikových rodin, narozených ve Francii po ukončení povinné hromadné BCG vakcinace
L. Trnka

Souhrn není k dispozici

 

MUDr. František Brůha 60letý – 35 let lékařem kliniky TRN v Plzni. Večer kliniky nemoci plicnich a tuberkulozy

Obsah 72. ročníku

Rejstřík 72. ročníku

 

Přejít na: