6 / 2007

Bronchológia - sprasný stav a perspektívy - úvodník
I. Majer 

Souhrn není k dispozici

Syndrom akútnej dychovej tiesně
M. Michaličková, Ľ. Bajcár 

Souhrn

Význam sIL2R při hodnocení závažnosti sarkoidózy: vztah k jiným vyšetřovacím metodám
M. Drahná, B. Hutyrová et al. 

Souhrn

Bronchológia na Slovensku
I. Majer 

Souhrn není k dispozici

QuantiFeron - TB Gold in tube - nová metoda rychlé diagnostiky TBC
M. Havelková 

Souhrn

Přehodnocení epidemiologie tuberkulózní infekce
L. Trnka 

Souhrn není k dispozici

Izolace nemocných TBC - právní a medicínské aspekty +
J. Brodníček

Souhrn

Nesouhlasné stanovisko s článkem dr. Brodníčka
P. Nykodýmová 

Souhrn není k dispozici

Analýza epidemiologickej situácie v TBC na SR v r. 2006
I. Solovič, J. Švecová, R. Adam et al 

Souhrn

Informovanost občanů ČR v r. 2006 o CHOPN
M. Malý, V. Vondra 

Souhrn

Informace o průběhu a výsledcích Dohodovacích jednání k hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2008
P. Nykodýmová, J. Balý 

Souhrn není k dispozici

Informace o poslaneckém návrhu novely zákona o lékařských komorách (zák. č. 220/91 Sb.)
P. Nykodýmová, J. Balý 

Souhrn není k dispozici

Přejít na: