4 / 2007

Úvodník: Prínos neinvazívnej ventilácie pre liečbu pneumologických pacientov
Ľ. Bajcár 

Souhrn není k dispozici

Kardiální změny u obstrukční spánkové apnoe
M. Trefný 

Souhrn

Úskalí léčby trvalým přetlakem u overlap syndromu, hypoventilačního syndromu při obezitě a neinvazivní ventilační podpory u chronických onemocnění
J. Vyskočilová, D. Havel 

Souhrn

Studie PAP – pneumonie v ambulantní péči
V. Kolek, V. Bartoš, H. Fojtů, A. Hassan, P. Popelková, R. Pappová, V. Říhák, I. Zatloukalová, J. Zlámal, M. Kolář, P. Hejnar 

Souhrn

Legionelová pneumonie - soubor nemocných z FN Olomouc
M. Hobzová, V. Kolek, V. Procházka, V. Drašar 

Souhrn

Komplex Mycobacterium avium jako komensál a patogenní agens u pražských nemocných
Vl. Polanecký, P. Kalina, M. Kubín, B. Kozáková, M. Müllerová 

Souhrn

Pozitronová emisní tomografie v diagnostice a stagingu karcinomu plic
P. Jakubec, I. Grygárková, V. Kolek, M. Kamínek

Souhrn

TBC v Holandsku v letech 2003-2004
L. Trnka 

Souhrn není k dispozici

Přejít na: