2 / 2007

Meniaci sa svet astmy a CHOCHP - úvodník
L. Chovan 

Souhrn není k dispozici

Konsenzus současné terapie stabilizované CHOPN
V. Vondra 

Souhrn

Zvládání exacerbací CHOPN
J. Musil 

Souhrn

Současný význam vydechovaného oxidu dusnatého u astmatu
P. Čáp, M. Brezina 

Souhrn

Světový den CHOPN 2005 v ČR
M. Malý, V. Vondra, J. Musil, J. Satinská, R. Šimek, J. Vytiska, M. Novotná 

Souhrn

Úmrtnost na CHOPN v ČR v letech 1996-2005 se zdvojnásobil
V. Vondra 

Souhrn není k dispozici

Postavení gemcitabinu v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC)
L. Babičková, J. Skřičková, J. Roubec 

Souhrn

TBC v Dánsku v r. 2005
L. Trnka, J. Wallenfels 

Souhrn není k dispozici

Kvetnica od rekreačnej osady po pucnu nemocnicu
M. Jurikovič

Souhrn není k dispozici

Přejít na: