5 / 2009

Úvodník: Globální oteplování, stav zevního prostředí a respirační onemocnění
V. Kolek 

Souhrn není k dispozici

Význam sérologického vyšetření v diagnostice exogenních alergických alveolitid
M. Šterclová 

Souhrn

Primárna pľucna hemosideróza
R. Slivka 

Souhrn

Použitie solubilného receptora interleukínu 2 a sérového enzýmu konvertujúceho angiotenzín v diagnostike a pri hodnotení vývoja sarkoidózy
M. Drajna 

Souhrn

Význam jednonukleotidových polymorfismů genů ERCC1,ERCC2,XRCC1 a XRCC3 pro předpověď léčebné odpovědi na chemoterapii u nemalobuněčného karcinomu plic
M. Pešek 

Souhrn

Komorbidita u CHOPN
M. Malý, V. Vondra 

Souhrn

Zprávy:

 

MUDr. Petr Helbich, CSc. – osmdesátiletý
O. Měřička 

Souhrn není k dispozici

Dopis editorovi: Komentář k článku - Diagnostický přístup k astmatu prizmatem eozinofilie a alergie - M. Teřl
V. Sedlák 

Souhrn není k dispozici

Přejít na: