3 / 2009

Úvodník: Karcinom plic – přetrvávající výzva
J. Skřičková 

Souhrn není k dispozici

Prospektivní studie neoadjuvantní chemoterapie s použitím kombinace docetaxelu a platinového derivátu u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIA
I. Grygárková, V. Kolek, J. Klein, T. Bohanes, M. Szkorupa 

Souhrn

Vliv mutací genů EGFR a KRAS na prognózu přežití u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic léčených inhibitory tyrosin-kináz. (srovnání programů gefitinibu a erlotinibu)
M. Minárik, L. Benešová, B. Belšánová, P. Mukenšnabl, Fr. Brůha, M. Pešek 

Souhrn

Inhibitory receptoru epidermálního růstového faktoru v léčbě NSCL
J. Skřičková, B. Kadlec, I. Vašutová, L. Babičková, M. Tomíšková 

Souhrn

Pohotovostní bronchoskopické výkony ve FN Hradec králové - 4leté zkušenosti
F. Salajka, V. Koblížek, V. Sedlák, V. Bartoš, J. Polák, J. Ruta, K. Voňková, R. Dvořáková, P. Bartoň 

Souhrn

Bronchoskopická diagnostika a léčba benigních endobronchiálních nádorů
V. Kolek, H. Bartošová, J. Zatloukal, A. Václavík, S. Losse, P. Jakubec, O. Marek, Z. Mrozek 

Souhrn

Přejít na: