2 / 2009

Úvodník: Chronická obstrukční plicní nemoc – CHOPN (od minulosti k budoucnosti)
V. Vondra 

Souhrn není k dispozici

Obstrukcia dýchacích ciest-funkčná definícia a interpretácia reverzibility
Š. Urban 

Souhrn není k dispozici

Možnosti chirurgickej liečby pokročilých foriem CHOCHP
J. Hamžík, A. Dzian, D. Piovarči 

Souhrn

Výsledky klinického hodnocení účinnosti a toxicity gefitinibu v rámci programu časného přístupu u nemalobuněčného karcinomu pliv v ČR
M. Pešek, J. Skřičková, V. Kolek, P. Zatloukal, L. Petruželka, M. Tomíšková, G. Krákorová, I. Grygárková, P. Havel, M. Zemanová, M. Minárik, A. Svobodník, L. Dušek, K. Chroust, P. Kaisarová, Z. Šlégrová, J. Berkovcová, M. Hajdúch 

Souhrn

Trendy chirurgické léčby nemalobuněčného karcinomu v letech 2000 - 2006
Y. Staňková, J. Skřičková, M. Tomíšková, I. Vašutová, L. Babičková, J. Kaplanová, B. Kadlec, I. Hanke, T. Horváth, J. Vomela, A. Svobodník 

Souhrn

Možnosti vyšetřování funkce a struktury cilií respiračního epitelu
Vl. Koblížek, P. Papoušek, T. Dobešová, M. Tomšová, D. Pohnětalová, H. Vaníček, M. Lánský, Fr. Salajka 

Souhrn

Zprávy:

 

Tři hlavní příčiny úmrtnosti na nemoci dýchacího ústrojí v ČR v roce 2007
V. Vondra, M. Malý 

Souhrn není k dispozici

prof. Křepela 80letý
P. Nykodýmová 

Souhrn není k dispozici

Tuberkulóza a letecká doprava. Pokyny k prevenci a kontrole
L. Trnka, J. Wallenfels 

Souhrn není k dispozici

Přeočkování proti tuberkulóze zrušeno

Souhrn není k dispozici

Přejít na: