6 / 2010

Úvodník: Pohľad na vyšetrovacie metódy v pneumológii
E. Rozborilová

Souhrn není k dispozici

Výsledky diagnostiky a operability bronchogenního karcinomu na Klinice plicních nemocí a tbc FN Olomouc
I. Grygárková, V. Kolek, J. Klein, Č. Neoral, M. Szkorupa, T. Bohanes 

Souhrn

Metylační analýza NSCLC: Frekvence hypermetylačního postižení vybraných genů v závislosti na histologickém typu nádoru a kuřackém statusu
L. Benešová, M. Minárik, A. Mészárosová, M. Pešek 

Souhrn

Nový tumorový marker proGRP, naše zkušenosti
K. Bořecká, D. Sixtová 

Souhrn

Mezotelin v detekci mezoteliomu pleury v diagnostice pohrudničního výpotku
P. Jakubec, I. Grygárková, V. Kolek, K. Cwiertka, M. Kapustová 

Souhrn

Použitie exogénneho surfaktantu u ARDS
I. Majer, J. Demian, Š. Laššán, Z. Vlček, V. Žilinčárová 

Souhrn

Dispenzarizace pro CHOPN v ČR
V. Vondra, M. Malý 

Souhrn

Nová vyhláška o vakcinaci č. 299/2010 – slovo hlavního hygienika
M. Vít 

Souhrn není k dispozici

Soutěž o nejlepší publikaci členů ČPFS za rok 2010

 

Ediční plán SPP 2011

Přejít na: