3 / 2010

Úvodník: Meniace sa vnímanie karcinomu pľuc
P. Beržinec

Souhrn není k dispozici

Informace o klinickém registru TARCEVA
J. Skřičková, M. Pešek, P. Zatloukal, V. Kolek, F. Salajka, L. Koubková, J. Krejčí, M. Tomíšková, Y. Grygárková, L. Havel, M. Hrnčiarik, B. Skalová, M. Štícha

Souhrn není k dispozici

Možnosti podání perorálního vinorelbinu v adjuvantní chemoterapii u nemalobuněčného karcinomu plic. Multicentrická studie proveditelnosti a snášenlivosti
V. Kolek, I. Grygárková, J. Chalupa, L. Koubková, J. Švecová, J. Skřičková, L. Ostřížková, D. Sixtová

Souhrn

Úloha histologie ve výběru léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic
L. Koubková

Souhrn

Možnosti molekulární diagnostiky mutací EGFR receptoru pro biologickou léčbu pomocí inhibitorů tyrozinkynázy u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic
L. Staněk, D. Tvrdík, I. Vítková, C. Povýšil

Souhrn

Nové možnosti biologicky cílené léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic – sunitinib a sorafenib
O. Fiala

Souhrn

Výživový stav v pneumoonkologii
P. Illa, M. Tomíšková, M. Tomíška, J. Skřičková

Souhrn

Lokální anestezie a sedace při bronchoskopickém vyšetření
M. Štajnrt, J. Votruba

Souhrn

Kožní nežádoucí účinky při léčbě erlotinibem
J. Krejčí, J. Říčař, M. Pešek, P. Cetkovská

Souhrn

Zprávy:  

 

Profesor MUDr. Jiří Homolka, CSc. – 60letý

Souhrn není k dispozici

Přejít na: