2 / 2010

Úvodník: Léčba CHOPN
N. Pauk

Souhrn není k dispozici

Může léčba tiotropiem ovlivnit nitrační stres u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN)?
J. Musil, J. Chládek

Souhrn

Fyziologický a klinický efekt neinvazivní podpory ventilace u exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci
J. Chlumský, L. Stehlík

Souhrn

Endoskopická volumredukce - naše první zkušenosti
J. Votruba, J. Šimovič, M. Šotola, B. Šťastný, O. Hokynář

Souhrn

Inhibitory fosfodiesteráz - příslib nové léčby CHOPN?
M. Marel

Souhrn

Nové pohledy na farmakoterapii CHOPN
N. Pauk

Souhrn

Imunomodulační působení některých makrolidů na chronické onemocnění dýchacích cest
J. Havlík

Souhrn

Chirurgická léčba plicní aspergilózy, vybrané případy
J. Šafránek, V. Špidlen, J. Klečka, J. Vodička, P. Mukenšnabl, Z. Šafránková

Souhrn

Zprávy:

 

Katastrofická předpověď Evropské respirační společnosti o úmrtnosti na CHOPN se v ČR nevyplní
V. Vondra, M. Malý

Souhrn není k dispozici

Vzpomínka na profesora MUDr. PhMr. Cyrila Šimečka, DrSc.
M. Pešek

Souhrn není k dispozici

Za prim. MUDr. Miroslavem Maršou
P. Bartoň

Souhrn není k dispozici

In memoriam MUDr. Viktor Jenšovský
V. Zindr 

Souhrn není k dispozici

11. Tománkův den
M. Marel, V. Kolek

Souhrn není k dispozici

Přejít na: