1 / 2010

Úvodník: Je tuberkulóza ve světě a v České republice pod kontrolou
J. Homolka ?

Souhrn není k dispozici

Multirezistentní TBC, aktuální situace
V. Bártů

Souhrn

Problematika TBC u príslušníkov romského etnika na SR
J. Švecová, I. Solovič

Souhrn

Mimoplicní formy TBC v Brně v letech 2006-7
S. Potrepčiaková

Souhrn

TBC cizinců v Praze
M. Kubín, P. Kalina, Z. Jágrová, B. Procházka M. Kubín, P. Kalina, Z. Jágrová, B. Procházka

Souhrn

TBC pražských bezdomovců
P. Kalina, M. Kubín, Z. Jágrová

Souhrn

Nutnost posunu BCG vakcinace - poučení z komplikací a úmrtí dětí s vrozenými imunodeficiencemi
V. Thon

Souhrn

Zprávy:

 

Rychlé sérologické diagnostické testy TBC - zhodnocení 19 komerčních produktů SZO
L. Trnka

Souhrn není k dispozici

Kam se ubírá vývoj nových léků a vakcín proti tuberkulóze a způsobu jejich používání?
L. Trnka

Souhrn není k dispozici

Informace o úhradové vyhlášce a o revakcinaci
P. Nykodýmová, J. Balý

Souhrn není k dispozici

Prim. MUDr. Jaroslav Polák, DrSc. - jubilant

Souhrn není k dispozici

Vzpomínka na MUDr. Karla Bínu

Souhrn není k dispozici

Obsah 69. ročníku  

 

Rejstřík 69. ročníku

Přejít na: