4 / 2011

Úvodník: Astma v roce 2011 – vítězství na dosah?
V. Sedlák

Souhrn není k dispozici

Vzťah obezity a astmy
A. Strapková, M. Antošová

Souhrn

Konečné stadium CHOPN – nemoc stranou zájmu
F. Salajka

Souhrn

Vyšetření matrix-metaloproteináz a jejich inhibitorů v bronchoalveolární tekutině u pacientů s CHOPN a bronchiálním astmatem
J. Zatloukal, Z. Navrátilová, V. Kolek, E. Kriegová, M. Petřek

Souhrn

Porovnání výsledků využití endobronchiálního ultrazvuku v pneumologické diagnostice v letech 2007 – 2008 a 2009 - 2010
P. Vaník, V. Šnorek, Z. Ryant

Souhrn

Bezpečnost indakaterolu v ročních studiích
V. Zindr

Souhrn

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých
V. Kolek, M. Kolář, V. Kašák, J. Beneš, J. Dindoš

Souhrn není k dispozici

Chemoprofylaxe onemocnění tuberkulózou u dětí v České republice
V. Kolek, K. Křepela, P. Pohunek, M. Vašáková

Souhrn není k dispozici

Světová zdravotnická organizace nedoporučuje používání komerčně dostupných sérodiagnostických (krevních) testů v diagnostice aktivní tuberkulózy
L. Trnka

Souhrn není k dispozici

Novelizované směrnice Světové zdravotnické organizace k cílenému léčení rezistentní tuberkulózy
L. Trnka

Souhrn není k dispozici

Přejít na: