3 / 2011

1. úvodník: Bronchogenní karcinom
M. Pešek

Souhrn není k dispozici

2. úvodník: Aktuality z české paliativní péče, aneb „Jak dosáhnout na paliativní péči pro ty, co ji potřebují?“
L. Kabelka

Souhrn není k dispozici

Analýza pacientů s pokročilým NSCLC s dlouhodobým přežitím bez progrese při léčbě EGFR tyrozinkinázovými inhibitory
O. Fiala, M. Pešek, F. Brůha, M. Minárik

Souhrn

CT diagnostika a paging karcinómu pľúc – 7. vydanie TNM klasifikácie 2009
R. Hako, H. Haková, I. Bernasovský, A. Somoš, I. Gulová

Souhrn

Hodnocení odpovědi solidních nádorů na léčbu Poznámky k aktualizované verzi kritérií RECIST – souhrnné sdělení
J. Jakešová

Souhrn

Syndrom koincidence sarkoidózy a lymfomu
V. Kolek, M. Žurková, V. Loštáková, P. Flodr, T. Papajík, Z. Kubová, K. Indrák

Souhrn

Je sarkoidóza spojena s vyšším výskytem nádorových onemocnění?
M. Doubková, I. Binková, J. Skřičková

Souhrn

Význam a použití metod zjišťujících uvolňování interferonu-γ (IGRA) v diagnostice tuberkulózy. (Průvodce vydaný v březnu 2011 Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí)
L. Trnka, M. Havelková

Souhrn

Přejít na: