1 / 2021

Celé číslo ke stažení zde ve formátu .pdf


I. Solovič: Tuberkulóza v čase pandémie covid-19
K. Doležalová, V. Koblížek, P. Pohunek, M. Vašáková: Doporučený postup pro vyšetření a léčbu dětských kontaktů s tuberkulózou
O. Kudela, Z. Skácel, Z. Pekárek, V. Bártů, I. Čierná-Peterová: Ambulantní péče o nemocné s covid-19. Stručný poziční dokument ČPFS ČLS JEP (únor 2021)
K. Brat, O. Venclíček, V. Herout, J. Ruta, M. Blažek, L. Stehlík, D. Havel, F. Casas-Mendez, P. Dostál, V. Černý: Hospitalizační léčba covid-19. Poziční dokument České pneumologické a ftizeologické společnosti – únor 2021
M. Doubková, D. Kindlová, M. Doubek: Plicní eozinofilní syndromy
J. Wallenfels: Nová definice WHO extenzivně rezistentní tuberkulózy (XDR-TB) 
J. Homolka: Doc. MUDr. Otakar Měřička, CSc. – oslavil 85. narozeniny
D. Magula, P. Kabaivanov, I. Solovič: K životnému jubileu primára MUDr. Bohumila Matulu
P. Nykodýmová: Navždy nás opustil prim. MUDr. Jiří Balý
Obsah 80. ročníku
Rejstřík 80. ročníku

 

Ambulantní péče o nemocné s covid-19
Stručný poziční dokument ČPFS ČLS JEP (únor 2021)
O. Kudela1,2, Z. Skácel3, Z. Pekárek3, V. Bártů4, I. Čierná-Peterová5 – pracovní skupina ČPFS ČLS JEP
1Plicní ambulance, Trutnov; 2Plicní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové; 3Pneumo-host, s. r. o., Praha; 4Medicon, Praha; 5Plicní ordinace, Brandýs nad Labem

S O U H R N
Tento poziční dokument navazuje na dokumenty České pneumologické a ftizeologické společnosti, týkající se covid-19. Jedná se konsenzuální dokument panelu expertů k ambulanční léčbě covid-19. Tento poziční dokument vychází z dostupné literatury a zkušeností s léčbou covid-19. Poziční dokument bude průběžně aktualizován.
Klíčová slova: covid-19, ambulantní péče, akutní fáze, subakutní fáze, poziční dokument


Hospitalizační léčba covid-19 Poziční dokument České pneumologické a ftizeologické společnosti – únor 2021
K. Brat1,2, O. Venclíček1,2, V. Herout1,2, J. Ruta3, M. Blažek3,4, L. Stehlík5,6, D. Havel7,8, F. Casas-Mendez9,10, P. Dostál4,11, V. Černý12,13
1Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Brno; 2Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno; 3Plicní klinika, FN Hradec Králové; 4LF UK, Hradec Králové; 5Pneumologická klinika Thomayerovy nemocnice, Praha; 61. LF UK, Praha; 7Klinika pneumologie a ftizeologie, FN Plzeň; 8LF UK, Plzeň; 9Pneumologická klinika, FN Motol, Praha; 102. LF UK, Praha; 11Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Hradec Králové; 12Ministersvto zdravotnictví ČR; 13Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

SOUHRN
Tento poziční dokument byl vypracován expertní skupinou na základě pověření Výborem ČPFS. Dokument prezentuje základní principy nemocniční léčby covid-19 na farmakologické bázi i doporučení různých úrovní respirační či ventilační podpory u respiračního selhání v rámci nemoci covid-19. Léčebná doporučení jsou členěna do několika tematických okruhů a jsou koncipována jako konkrétní pokyny, vycházející ze současných vědeckých poznatků. Pro každou léčivou látku nebo léčebný postup je prezentován základní terapeutický přehled a profil. U jednotlivých léčebných doporučení je uvedena i úroveň doporučení (velmi silná, silná, slabá, nedostatečná, případně „nedoporučeno“). Doporučení stran umělé plicní ventilace a ECMO bylo vypracováno ve spolupráci s kolegy z ČSARIM. Stručný přehled používaných léčiv a léčebných postupů je shrnut i v příslušné tabulce a grafu. Dokument je aktuální k začátku února 2021 a bude v budoucnu – s ohledem na očekávaný rozvoj vědeckých poznatků – dále aktualizován.
Klíčová slova: virus SARS-CoV-2, covid-19, pneumonie, respirační selhání, oxygenoterapie, poziční dokument


Plicní eozinofilní infiltráty
1M. Doubková, 1D. Kindlová, 2M. Doubek
1Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, LF Masarykova univerzita a FN Brno; 2Interní hematologická a onkologická klinika, LF Masarykova univerzita a FN Brno

S O U H R N
Plicní eozinofilní infiltráty zahrnují širokou skupinu onemocnění. Diferenciální diagnostika je široká a patří v pneumologii ke složitějším. Eozinofilní plicní onemocnění (infiltráty) jsou charakterizovány: a) plicními infiltráty s periferní eozinofilií, nebo b) tkáňovou eozinofilií, potvrzenou plicní biopsií, nebo c) plicními infiltráty s průkazem zvýšeného počtu eozinofilů v bronchoalveolární tekutině, získané bronchoalveolární laváží. Autoři předkládají souhrn diagnostiky a diferenciální diagnostiky eozinofilních plicních infiltrátů, včetně terapie.
Klíčová slova: eozinofilní plicní infiltráty, eozinofilní granulocyt

Přejít na: