6 / 2019

Celé číslo ke stažení zde ve formátu .pdf


Úvodník
S. Genzor, V. Kolek, J. Prasko, J. Vanek: Příčiny úmrtí pacientů s obstrukční spánkovou apnoí léčených pozitivním přetlakem
M. Svatoň, L. Jakubíková, M. Hrnčiarik, L. Koubková, O. Fischer, H. Čoupková, M. Černovská, Z. Dlouhá, J. Krejčí, T. Vlásek, D. Doležal, T. Tůzová, M. Šafanda, K. Hurdálková, M. Bařinová: Vliv klinických parametrů na výsledky léčby erlotinibem ve 2. a 3. linii léčby pacientů bez prokázané EGFR mutace s pokročilým NSCLC 
J. Havran, J. Lenz, J. Kervitzer: Plicní kapilární hemangiomatóza – velmi vzácná příčina plicní hypertenze: popis případu a přehled literatury 
E. Králíková: Léčba závislosti na tabáku – priorita pro kuřáky v programu časného záchytu karcinomu plic 
M. Sova, M. Poruba, P. Jakubec, J. Zatloukal, S. Genzor, K. Urbánek, A. G. Asswad, V. Kolek: Srovnání užití analgetik během léčby iatrogenního pneumotoraxu za použití ambulantního zařízení a hrudního drénu – pilotní studie 
Ediční plán 2020

 

Přejít na: