3 / 2019

Celé číslo ke stažení zde ve formátu .pdf


O. Fiala: Karcinom plic v současnosti
V. Kolek, O. Fischer, I. Grygárková, M. Bařinová, R. Chloupková, J. Krejčí, M. Hrnčiarik, M. Pešek, J. Roubec, I. Janíčková, J.Skřičková, M. Tomíšková, L. Koubková, D. Sixtová, M. Černovská, L. Havel, M. Zemanová, H. Čoupková, D. Doležal, T. Tůzová: Léčba maligního mezoteliomu pleury v České republice
J. Skřičková, R. Chloupková, M. Tomíšková, L. Jakubíková, J. Špeldová, B. Kadlec, O. Venclíček, M. Šatánková, A. Benejová, Z. Merta: Léčba bevacizumabem v kombinaci s karboplatinou a perorálním vinorelbinem u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) na Klinice nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno
M. Štefániková, M. Doubková: Epidemiologie intersticiálních plicních procesů
L. Žarnayová, M. Žurková, V. Kolek: Infliximab v terapii sarkoidózy
P. Jakubec, D. Rozsívalová, J. Kufa, K. Langová: Charakteristiky bronchiektázií u dospělých nemocných s cystickou fibrózou a jinými příčinami nemoci
M. Drösslerová: New biomarkers, molecules and therapeutic sequences for non-small cell lung carcinoma in the era of precision medicine (9.–10. 5. 2019, Institut du Cerveau et de La Moelle Épinière, Paris, France)

Přejít na: