2 / 2019

Celé číslo ke stažení zde ve formátu .pdf


N. Pauk: CHOPN – stále nové informace a výzvy
V. Vondra, M. Malý: Výrazný vzestup úmrtnosti na chronickou obstrukční plicní nemoc v České republice v letech 2013–2017
J. Chlumský: Funkce dýchacích svalů u pacientů se steroidně dependentním astmatem
K. Neumannová, J. Mendelová, M. Kalina: Vliv plicní rehabilitace během lázeňské léčby na tíži symptomů, toleranci zátěže a ventilační parametry u osob s chronickou obstrukční plicní nemocí 
A. Baranyaiová, K. Skalická, Z. Hricová, K. Gulbišová, I. Neuschlová, V. Pohanka, P. Čižnár: Primárna ciliárna dyskinéza – nové možnosti v diagnostike
M. Šatánková, L. Jakubíková: Imunoterapie u starších nemocných – kazuistika nemocné
s nádorovou tetraplicitou léčené nivolumabem
Z. Tomašecká: Vzpomínka na MUDr. Františka Ležala
J. Roubec: Vzpomínka na prim. MUDr. Ivana Kišu (23. 11. 1943–30. 4. 2019)

Přejít na: