1 / 2011

Úvodník: Tuberkulóza - příběh, který ještě nekončí. Nová vakcinační politika v České republice ve světě celosvětové epidemiologické situace
V. Kolek

Souhrn není k dispozici

Výskyt tuberkulózy vyvolané multirezistentními kmeny Mycobacterium tuberculosis v České republice v letech 2003 až 2008
K. Szpaková, J. Wallenfels, M. Havelková

Souhrn

Léčebné výsledky u pacientů s tuberkulózou vyvolanou multirezistentními kmeny Mycobacterium tuberculosis v České republice v letech 2003 až 2008
K. Szpaková, J. Wallenfels, M. Havelková

Souhrn

Spoločné vyhlásenie TBNET - Riziko vzniku tuberkulózy pri liečbe TNF antagonistami
I. Solovič

Souhrn

Formy kožní tuberkulózy
P. Štach, O. Štach, V. Řihák, A. Zimulová, L. Šišková, J. Šternberský

Souhrn

BCG vakcinace v České republice v podmínkách nové vyhlášky 299/2010 Sb. ze dne 25. 10. 2010
M. Vašáková

Souhrn

Očkování proti tuberkulóze ve státech Evropské unie
J. Wallenfels, K. Szpaková

Souhrn

Novinky v publikaci GOLD „Pocket guide to COPD diagnosis, management and preventiv, Update 2010“
M. Marel

Souhrn není k dispozici

Zprávy:

 

Věková struktura nemocných, hlášených pro tuberkulózu v České republice v letech 1994-2009. Její význam pro volbu účinné kontroly tuberkulózy
L. Trnka, Z. Nováková, J. Hrkal, J. Wallenfels

Souhrn není k dispozici

Problematická („slabá“) místa kontroly tuberkulózy v Německu v roce 2008 – nejsou také u nás?
L. Trnka

Souhrn není k dispozici

Profesor Pešek a Plzeň v běhu času
G. Krákorová, M. Teřl

Souhrn není k dispozici

Za Danou Daňkovou
L. Trnka 

Souhrn není k dispozici

Otevřený dopis členům ČPFS
J. Balý, P. Nykodýmová

Souhrn není k dispozici

Obsah 70. ročníku  

 

Rejstřík 70. ročníku

 

Přejít na: