1 / 2012

Úvodník: Tuberkulóza – epidemiologické změny ve světě a v ČR
V. Kolek

Souhrn není k dispozici

Rámcový akční plán boje proti tuberkulóze v Evropské unii z pohledu České republiky
K. Szpaková, J. Wallenfels

Souhrn

Nová příručka diagnostických metod pro kontrolu tuberkulózy, vydaná v květnu 2011 Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí při Evropské unii
L. Trnka, M. Havelková

Souhrn

Výsledky vyšetrenia QuantiFERON -TB Gold in-Tube testu v súbore hospitalizovaných pacientov s aktívnou tuberkulózou
Z. Klimentová, I. Solovič, I. Uhliarik

Souhrn

Na ceste v boji proti tuberkulóze
I. Solovič, J. Švecová, L. Badalík, V. Littva, M. Miškovská, J. Fábry

Souhrn

Léčba TBC v Anglii v letech 1944-46 z pohledu spolupracující nemocné
M. Kubín

Souhrn není k dispozici

Eliminace TBC v USA v roce 2010- úkol nesplněn (K nedožitým osmdesátinám MUDr. Karla Stýbla)
M. Kubín

Souhrn není k dispozici

První zkušenosti s BCG proočkovaností u novorozenců z rizikových rodin, narozených ve Francii po ukončení povinné hromadné BCG vakcinace
L. Trnka

Souhrn není k dispozici

Nekrolog – prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.   

Zprávy   

Obsah 71. ročíku   

Rejstřík 71. ročníku

 

Přejít na: