3 / 2018

Celé číslo ke stažení zde ve formátu .pdf

 

I. Majer: Diagnostika včasných štádií bronchogénneho karcinómu – stále aktuálny problém

J. Kultan, V. Kolek, P. Džubák, J. Václavková, M. Hajdúch, M. Szkorupa: Možnosti neinvazivní detekce karcinomu plic

Souhrn

P. Horažďovský, A. Tašková, Z. Konopa, R. Pohnán, J. Mališ, K. Česlarová, V. Hytych: Miniinvazivní plicní resekce – iniciální zkušenosti v České republice

Souhrn

M. Marel, M. Trefný, F. Petřík1, D. Rakita, J. Kotrbová, L. Fila, L. Čapková: Benigní stenózy velkých dýchacích cest. Srovnání dvou sestav nemocných z let 1998–2003 a 2014–2016

Souhrn

L. Kober, I. Solovič, V. Littva, V. Siska: Sociálne determinantny a intervencie pri tuberkulóze

Souhrn

L. Kober, I. Solovič: Pokles prípadov tuberkulózy na Slovensku neznamená, že sme zvíťazili . B. Pastorová, V. Kolek, M. Žurková, E. Voláková, T. Tichý, E. Kriegová: Věkové aspekty sarkoidózy

Souhrn

M. Marel: Prim. MUDr. Karel Kozák (2. 10. 1930–30. 5. 2018)

M. Marel: Slovo šéfredaktora

Přejít na: