6 / 2017

Celé číslo ke stažení zde ve formátu .pdf

 

Úvodník - L. Valentová Bartáková, L. Fila: Transplantace plic: problematika selekce kandidátů

K. Stolzová, M. Pešek, F. Brůha, P. Mukenšnabl, J. Šafránek: Dispenzarizace pacientů po operaci karcinoidu plic – tři kazuistiky recidiv onemocnění

Souhrn

G. Ondrejka, O. Májek, J. Skřičková: Bronchoskopická metoda narrow band imaging v diagnostice plicních nádorů

Souhrn

M. Svatoň, M. Pešek, J. Vodička, J. Mraček, J. Baxa, B. Šašková: Znamenají metastázy do mozku u tumoru s ALK translokací vždy selhání terapie crizotinibem?

Souhrn

M. Žurková, V. Loštáková, V. Kolek, Z. Tüdös, E. Kriegová, J. Kuchynka, T. Paleček, A. Slováková, M. Kamínek: Postižení srdce jako primární projev sarkoidózy

Souhrn

M. Sova, M. Novotný: Záteží indukovaná bronchokonstrikce

Souhrn

J. Homolka: Za MUDr. Ing. Janem Křepelkou

Ediční plán SPP 2018

Přejít na: