4 / 2017

Celé číslo ke stažení zde ve formátu .pdf

 

Úvodník - R. Tkáčová: Ovplyvňuje liečba obštrukčného apnoe neinvazívnou ventiláciou kardiovaskulárne riziko?

G. Kuriplachová, L. Kendrová, Ľ. Majerníková, P. Nechvátal: Pilotná štúdia režimových opatrení u adolescentov vo vzťahu k prevencii exacerbácií astmy

Souhrn

M. Zeliesková, E. Babušíková, V. Čapláková, M. Jeseňák: Periostín a jeho význam v respirológii

Souhrn

J. Blažek, V. Dubová, O. Růžičková, V. Eret, M. Pešek: Specifický tumor močového měchýře – kazuistika

Souhrn

P. Beržinec, P. Kasan, L. Plank, I. Andrašina, R. Godál, J. Mazal, A. Cipková, M. Černá, L. Denková, G. Chowaniecová, I. Kulíšková, H. Kuzmová, M. Marták, Z. Pribulová, M. Rečková, M. Veselá: Krizotinib v liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc v Slovenskej republike

Souhrn

K. Brat, I. Čundrle: Diagnostika a léčba septovaných pleurálních výpotků

Souhrn

Přejít na: