3 / 2017

Celé číslo ke stažení zde ve formátu .pdf

 

P. Beržinec: Pokročilý karcinóm pľúc – nedocenené či precenené pokroky? – úvodník

M. Svatoň, V. Kulda, P. Mukenšnabl, O. Topolčan, M. Pešek, P. Dvořák, O. Fiala, M. Roušarová, K. Hrdá, M. Pešta: Vliv exprese vybraných protein kódujících genů a mikroRNA na riziko relapsu plicních adenokarcinomů stadia 1

Souhrn

K. Trhanová: Cirkulujúce nádorové bunky v krvi pacienta s pľúcnym adenokarcinómom v štádiu IB – kazuistika

Souhrn

K. Neumannová, Z. Svoboda, J. Zatloukal, V. Sedlák, M. Plutinský, L. Bizovská, M. Janura, V. Koblížek: Poruchy rovnováhy u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

Souhrn

M. Doubková, S. Richter: Běžná intersticiální pneumonie nemusí být jen idiopatickou plicní fibrózou 

Souhrn

J. Wallenfels: Epidemiologická situace TBC v České republice v roce 2016 

Souhrn

Přejít na: