6 / 2016

Celé číslo ke stažení zde ve formátu .pdf

 

Úvodník - Transplantace plic očima pneumologa: update 2016
L. Fila, L. Valentová Bartáková

Prediktory desaturace při šestiminutovém testu chůzí u dospělých s cystickou fibrózou
L. Fila, M. Víchová, L. Valentová Bartáková, A. Grandcourtová

Souhrn

Proč ten pneumotorax nemizí? (Kazuistika)
K. Brat, I. Čundrle  

Souhrn

CHOPN na podkladě deficitu alfa-1 antitrypsinu v České republice
J. Chlumský 

Souhrn

Nekrotizující sarkoidní granulomatóza imitující karcinom plic u pacientky s ulcerózní kolitidou v anamnéze
Hajná A., Marel M., Petřík F., L. Čapková, M. Podrazil 

Souhrn

Adherence k terapii obstrukční spánkové apnoe pomocí kontinuálního přetlakového dýchání - observační studie
M. Sova, Z. Vališová, M. Hobzová, J. Zapletalová, V. Kolek

Souhrn

Bronchospazmus pri úvode do celkovej anestézie – kazuistika  
M. Michalov, P. Michalka, Z. Flassiková, A. Dobišová

Souhrn

Ediční plán 2017

Přejít na: