IX. Den CHOPN

Termín akce: 24. 11. 2017

Místo konání: Praha, Lékařský dům