23. KONGRES ČPFS A SPFS A  XXXI. MORAVSKOSLEZSKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY

21. 09. 2023 - 23. 09. 2023

21. 9. - 23. 9. 2023

23. KONGRES ČPFS A SPFS A  XXXI. MORAVSKOSLEZSKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY

Brno, Orea Congress Hotel 

Koordinátoři:
Sova, Herout, Brat,  Skřičková,  Dvořáčková