31. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY a 9. MORAVSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

16. 06. 2023

16. - 17. 6. 2023

31. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ
PRO PNEUMOLOGY
a 9. MORAVSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

 

Hotel Atom, Třebíč

Odborní garanti akce:
prim. MUDr. Jiří Pejchal
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
prim. MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D.
prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.

Více na kongrespneumologie.cz