30. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY / 8. BESKYDSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

08. 04. 2022 - 09. 04. 2022

30. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY / 8. BESKYDSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY, které se uskuteční ve dnech 8.–9. dubna 2022 v Hotelu Soláň, Karolinka.
Více informací na www.kongrespneumologie.cz.
Přihlášky nejpozději do 14. února  2022 k aktivní účasti na e-mail: bouckova@solen.cz.
Odborní garanti akce: 

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
prim. MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D.
prim. MUDr. Jiří Pejchal
prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.