XXVII. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A XI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ

02. 06. 2022

2. 6.

XXVII. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A XI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ
A PNEUMOCHIRURGŮ

Praha, Emauzy

Koordinátoři:
Koziar Vašáková