X. Konference FUNKČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ PLIC

20. 05. 2022 - 21. 05. 2022

X. Konference funkčního vyšetření plic se uskuteční ve dnech 20.–21. května 2022 v Kongresovém centru Zlín a Hotelu Zlín (bývalý Interhotel Moskva).

Více informací na www.konferencefvp.cz.

Pořadatel
Česká pneumologické a ftizeologická společnost ČLS JEP (sekce patofyziologie dýchání a funkční diagnostiky)

Koordinátoři konference
prim. MUDr. Jana Kociánová
MUDr. Stanislava Kacrová

Přípravný výbor
prim. MUDr. Jana Kociánová
MUDr. Stanislava Kacrová
MUDr. Eva Voláková
MUDr. Alena Zimulová

Hlavní téma:
Funkční vyšetření plic – dýchací svaly