XXI.SETKÁNÍ LÉKAŘŮ ČR A SR V LITOMYŠLI (mezioborová konference)

13. 05. 2022 - 14. 05. 2022

21. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli se uskuteční ve dnech 13.–14. května 2022 ve Smetanově domě v Litomyšli.

Více informací na www.setkanilekaru.cz a www.astmalitomysl.cz.

Pořadatel
Nadační fond pro pomoc nemocným dětem, Litomyšl

Ve spolupráci s
Českou pneumologickou a ftizeologickou společností; Českou společností alergologie a klinické imunologie; Slovenskou pneumologickou a ftizeologickou spoločností; Slovenskou spoločností alergológie a klinickej imunológie; Akademií pro alergii, imunitu a astma

Program
MUDr. Jiří Novák

Odborná garance
doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Organizátor
SOLEN, s.r.o.

Hlavní témata:
Glukokortikoidy známé neznámé
Farmakoterapie průduškového astmatu a CHOPN v r. 2022