XXIX. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY a VII. BESKYDSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

16. 04. 2021 - 17. 04. 2021

XXIX. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY
a VII. BESKYDSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

Horská hotel Soláň, Karolínka

Koordinátor:
Ondrejka, Skřičková, Jakubec, Roubec a Pejchal

 

Akce se uskuteční prezenčně v hotelu Soláň. V případě špatné epidemické situaci seminář proběhne ON-LINE. Více informací lze najít na www.kongrespneumologie.cz.