XXVIII. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY a VI. BESKYDSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

23. 10. 2020 - 24. 10. 2020

(Nový)  termín a místo konání:

23. – 24. října 2020, hotel Soláň, Karolinka

 

 

 

Odborní garanti akce:

  • prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
  • prim. MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D.
  • prim. MUDr. Jiří Pejchal
  • prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
  • prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Odborná záštita:

  • Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

Pořadatel a organizátor:

  • Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

Číslo ČLK: 58984

Kredity: 12

Více informací včetně on-line registrace je na oficiálních stránkách ZDE.