Předatestační kurz - podzim 2019

07. 10. 2019 - 18. 10. 2019

Podzimní atestace z oboru specializačního vzdělávání Pneumologie a ftizeologie mají v roce 2019 tento harmonogram:

Předatestační kurz se uskuteční od 7. do 18. října 2019 na Klinice nemocí plicních a TBC ve Fakultní nemocnici Brno. Atestační zkouška se bude konat 2. až 4. prosince 2019. 

Garantem atestace je prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

S požadavky na atestační práci, jejíž téma přiděluje na základě žádosti uchazeče garant atestace, se lze seznámit zde ve formátu.doc